Visum Canada

Wanneer u niet aan de wettelijke of reglementaire eisen kunt voldoen voor het visumvrij reizen naar Canada, dient u een visum aan te vragen in plaats van een eTA.

Verschillende soorten visums

• Temporary resident visa (TRV)

• Permanent resident via (PR)

Temporary resident (tijdelijke verblijfsvergunning):

Een TRV is een officieel document welke afgegeven wordt door een visum kantoor. Het document wordt in het paspoort geplaatst om aan te kunnen tonen dat de persoon aan alle eisen voldoet voor toelating tot Canada voor een tijdelijk verblijf.

Een tijdelijke bewoner is een buitenlander die een aanvraag heeft ingediend voor een tijdelijk verblijf en heeft voldaan aan de verplichtingen van de A20(1)(B). Een tijdelijke bewoner van Canada mag dan tijdelijk verblijven als bezoeker, werknemer of student. Deze toelating als tijdelijke bewoner van Canada is een voorrecht, geen recht.

Wie komt er in aanmerking voor een tijdelijke verblijfsvergunning? 

• Alle buitenlanders die tijdelijk in Canada willen verblijven komen in aanmerking voor een tijdelijke verblijfsvergunning, uitzonderingen daargelaten.

3 types:

• Single-entry: eenmalige toegang 

• Multiple-entry: meerdere malen toegang 

• Transit visa: vervoers visum

Single-entry

• Staat een buitenlander toe om eenmalig af te reizen naar Canada gedurende de geldigheidsduur van het visum. 
• Kan 6 maanden voorafgaand aan de reis worden aangevraagd. 
• Heeft een vervaldatum van ten minste een maand na de verwachte aankomstdatum in de Canada.
 

Let op: als tijdelijke bewoner van Canada met een single-entry visum kunt u Canada opnieuw binnen komen uitsluitend na een bezoek aan de Verenigde Staten of St. Pierre et Miquelon binnen de geldigheidsperiode van uw visum en binnen de toegestane verblijfsduur.

Multiple-entry

• Staat de houder toe om onbeperkt af te reizen naar Canada binnen de geldigheidsduur van het visum. 
• Wordt uitgegeven met een lange termijn geldigheid voor toegang tot Canada om het de reiziger te vergemakkelijken. 
• Heeft een geldigheidsduur van maximaal 10 jaar of tot 1 maand voor de vervaldatum van het paspoort. 
• Kan nog steeds geldig zijn wanneer deze in een verlopen paspoort is bevestigd. (In dit geval moet de reiziger wel in het bezit zijn van een nieuw en geldig paspoort en moet beide kunnen laten zien op het vliegveld en aan de grensbewaker om Canada binnen te kunnen komen.

Transit visa

Buitenlanders die een visum nodig zijn om Canada binnen te kunnen komen, hebben ook een vervoer visum nodig om door Canada te mogen reizen zonder ergens te stoppen of iets/iemand te bezoeken. Dit visum is een vereiste, zelfs wanneer de reiziger minder dan 48 uur in Canada verblijft. Aan dit visum zijn geen kosten verbonden.

Working Holiday Program (WHP)

Wanneer je nog geen 30 jaar bent, kun je in aanmerking komen voor een Working Holiday Program. Dit visum wordt vaak aangevraagd door jongeren die een jaar willen rondreizen of werken. Enige voordwaarde is dat je onder de 30 jaar bent en je mag deze maar 1 keer in je leven aanvragen. Echter, dit visum is maar beperkt verkrijgbaar. Je dient eind december een aanvraag in te dienen bij de Canadese ambassade. Doe dit ook op tijd want in het voorjaar zijn ze vaak al niet meer te verkrijgen en dien je een jaar te wachten.

Study Permit

Om te kunnen studeren in Canada (en je wilt langer dan zes maanden verblijven) ben je een studie visum nodig. Dit visum kost ongeveer €100,-. Deze kun je online of op papier aanvragen. Deze aanvraag duurt zo’n twee maanden. Houd er rekening mee dat de aanvraag pas in behandeling wordt genomen wanneer de administratiekosten zijn betaald.

Vereisten van een studievisum: 
• Als student moet je ingeschreven staan bij een erkend onderwijsinstituut. Denk dan aan een college, universiteit of school.
• Laat de immigratiebeambte weten dat je na het afronden van de studie van plan bent om weer te vertrekken uit Canada. 
• Zorg voor voldoende financiële middelen om het schoolgeld te kunnen betalen, maar ook om daar te kunnen leven. 
• Je moet in goede gezondheid verkeren. 
• Je mag niet in het bezit zijn van een strafblad en geen bedreiging vormen voor Canada en haar inwoners.

Werken met een studie visum

Binnen de campus mag er gewerkt worden, zolang er maar een voltijdse studie gevolgd wordt. Buiten campus mag er niet gewerkt worden met een studievisum, er zal dan een werk visum aangevraagd moeten worden. Dit kan pas wanneer je langer dan zes maanden in Canada hebt gestudeerd en dan moet je nog steeds een voltijdse studie volgen. Naast school mag er twintig uur gewerkt worden. In de officiële vakanties mag er fulltime gewerkt worden.

Open werkvergunning

Wanneer je een partner hebt welke in Canada zou willen werken hebben terwijl jij er studeert met een studie visum, dan hebben zij het recht om een “open werkvergunning” aan te vragen. Degene met het studie visum moet dan ingeschreven staan bij een erkende onderwijsinstelling. Deze moet dan openbaar zijn of voor 50% gesubsidieerd worden door de Canadese overheid.

Een open werkvergunning betekent letterlijk dat er niet eerst een baanaanbod hoeft te zijn om deze aan te kunnen vragen.

Werken na het afronden van een studie in Canada

Als je zou willen werken in Canada na het afronden van je studie, kun je een “post graduate work permit” aanvragen. Dit visum heeft een maximale geldigheid van 3 jaar, en moet aangevraagd worden op het moment dat je in bezit bent van een geldig studievisum en binnen 90 dagen nadat er een schriftelijke bevestiging is ontvangen dat je je diploma in ontvangst mag nemen.

Permanent resident (permanente verblijfsvergunning)

Om hiervoor in aanmerking te komen moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen die door de Canadese overheid zijn opgesteld. Je aanvraag moet voldoen aan de criteria geldend voor één van de zes onderstaande categorieën:

1. Skilled Worker and Professionals: 

Een goedgekeurd werkaanbod in Canada. Hiermee kun je voor onbepaalde tijd naar Canada. Dit visum werkt met een bepaald puntensysteem. Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen, moet je een bepaald aantal punten scoren. Je kunt punten scoren op bijvoorbeeld je leeftijd, opleiding, talen kennis, werkervaring en het type werk wat je doet, gegarandeerd werkaanbod en aanpassingsvermogen. In totaal moet er tenminste 67 punten behaald worden. Succesvolle aanvragers voor immigratie naar Canada middels dit programma moeten: 

• Kunnen bewijzen dat ze over voldoende financiële middelen beschikken
• Een security check ondergaan
• Medische tests ondergaan
• Ten minste een jaar betaalde werkervaring op hebben gedaan binnen een van de 29 kwalificerende beroepen ,een baanaanbod binnen Canada hebben, of langer dan een jaar in Canada hebben gewoond als tijdelijke werknemer of student.

2. Canadian Experience Class:

Tijdelijke werknemers en studenten kunnen een permanente verblijfsvergunning aanvragen onder de immigratiecategorie Canadian Experience Class. Je moet dan wel aan kunnen tonen dat je over relevante talen kennis en werkervaring beschikt. Je wordt aan de hand van de volgende criteria beoordeeld:
 • Wanneer er een succesvolle aanvraag is, moet je kunnen aantonen dat je je binnen een van de provincies van Canada (m.u.v. Quebec) wilt vestigen.
• Je moet minimaal twee jaar werkervaring hebben opgedaan in Canada of een studie hebben afgerond in Canada.
• Je dient de aanvraag in te dienen terwijl je werkzaam bent binnen Canada of binnen een jaar nadat je de baan hebt opgegeven.
• Je moet met een legale visum in Canada zijn geweest, dus met een studievisum of een tijdelijke werkvergunning.

3. Business Immigrant Program: 

Is bedoeld voor mensen die een eigen bedrijf willen opzetten en al zelfstandig ondernemer zijn of aantoonbare management kwaliteiten bezitten. (kwalificerende investeerders, entrepreneurs en zelfstandigen). De afgifte van dit visum is gericht op ondersteuning van de ontwikkeling van een sterke en voortvarende Canadese economie. Er zijn drie categorieën: 

• Immigrant investor program (het immigrant-investeerdersprogramma)
• Entrepreneurs permit (de ondernemersvergunning)
• Self employed permit (de vergunning voor zelfstandigen)

4. Sponsoring your Family: 

De Canadese overheid vindt het herenigen van familie vanuit andere landen in Canada heel belangrijk. Dat wil niet zeggen dat wanneer je familie in Canada hebt je automatisch onder deze categorie valt. Om onder deze categorie te kunnen vallen moeten directe familieleden (zoals ouders, partners en meerderjarige kinderen) in Canada garant staan en minimaal de ‘Landed Immigrant’ status hebben. Zij dienen de aanvrager financieel te onderhouden en er dient een sponsorschap-overeenkomst te worden getekend. Alle aanvragers dienen de security check en medische tests te ondergaan.

5. Provincial Nominees:

Een provincie kan zelf voor bepaalde categorieën voorwaarden opstellen middels een nominatieprogramma waaraan de potentiele emigranten moeten voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor een permanente verblijfsvergunning. Zo kan elke provincie immigranten selecteren welke goed zijn voor de economie.

6. Quebec-selected: 

De provincie Quebec heeft haar eigen emigratie categorieën opgesteld en selecteert zelfstandig potentiele emigranten die zich in Quebec willen vestigen.

Wat ben je nodig om een visum aan te kunnen vragen/te verkrijgen?

• Uitslagen van de medische tests en eventueel het strafblad 
• Verblijfsvergunning aanvraagformulier invullen en inleveren/opsturen 
• Betaling met pinpas/creditcard 
• Interview bijwonen met immigratievertegenwoordigers Het kan zijn dat je aanvraag extra verplichtingen met zich mee brengt. Dit hangt af van de aard en categorie van je aanvraag. Er kan dus bijkomend naar het volgende gevraagd worden: 
• Diploma’s van opleidingen, certificaten, persoonlijke identificatie documenten, sponsorbrieven of andere relevante informatie. 
• Bewijs van voldoende financiële middelen 
• De uitslag van een bevoegdheidstoets 
• Bewijs van vluchtelingenstatus 
• Uitslagen van talentoets
• Eventuele bijkomende betalingen 
• Andere vormen van documentatie of toetsen

Welk visum ben ik nodig?

Weet u na het lezen van deze informatie niet zeker of u in aanmerking komt voor een eTA of dat u een visum nodig heeft? Klik dan hier.

Regelgeving omtrent visums veranderen constant. Wij adviseren u voordat u op reis gaat bovengenoemde websites te raadplegen en bij twijfel te informeren bij het Amerikaanse consulaat of de Amerikaanse ambassade naar de actuele regelgeving van het visum waarmee gereisd zal worden.