Wanneer u meteen wilt beginnen met het invullen van een ETA formulier, klik dan hier! Wanneer u naar Canada gaat, heeft u een ETA nodig. Om een ETA aan te vragen dient u een aanvraagformulier in te vullen.

ETA formulier aanvragen

ETA is een afkorting van Electronic Travel Authorization, De nieuwe toelatingseis houdt in dat visum-vrijgestelde reizigers die vliegen naar of door Canada een ETA dienen aan te vragen. Amerikaanse burgers en reizigers met een geldig Canadees visum hoeven er geen aan te vragen. Met deze reistoestemming voor Canada kunt u dan ook visum vrij reizen maar u staat dan wel geregistreerd als bezoeker aan Canada.

Eta formulier vragenlijst:

1. Persoonsgegevens

2. Paspoortgegevens

3. Werkgevergegevens

4. Achtergrondvragen

1. PERSOONSGEGEVENS:

Het is van groot belang dat u uw gegevens exact zo overneemt zoals deze in uw paspoort staan. Wanneer uw meerdere voornamen heeft, onderscheid deze dan door er een spatie tussen te zetten. Deze speciale leestekens zijn toegestaan: min (-) punt (.) aprostrof (‘) en komma (,). Wanneer u een getrouwde vrouw bent, vul dan bij achternaam alleen uw meisjesnaam in.

2. PASPOORTGEGEVENS:

Ook bij uw paspoort gegevens is het van groot belang om deze exact over te nemen zoals deze in uw paspoort staan. Het Nederlandse paspoort bestaat altijd al 9 karakters. Het eerste karakter bestaat uit een letter en het laatste karakter uit een cijfer. Ook komt er in het paspoortnummer nooit een letter ‘O’ voor. Dit is dus altijd het cijfer ‘0’. Het Belgische paspoortnummer begint altijd met twee letters gevolgd door zes cijfers. (AB123456)

3. WERKGEVERSGEGEVENS:

Wanneer u momenteel geen werk heeft, dan kunt u ‘werkeloos’ invullen. U mag hier ook de gegevens invullen van uw laatste werkgever. Studeert u nog en heeft u geen baan, dan vult u hier in dat u een ‘student’ bent. Ook wordt hier gevraagd naar uw beschikbare budget wat u te besteden heeft in Canada. Deze vraag is verplicht. Hier kunt u invullen welk bedrag u te besteden heeft voor uw reis naar Canada.

4. ACHTERGRONDVRAGEN:

Dit zijn vragen die te maken hebben met uw verleden en uw gezondheid. Deze vragen dient u altijd naar waarheid in te vullen. U hoeft hier alleen maar te antwoorden met ja of nee. Wanneer u nog aanvullende informatie heeft die te maken hebben met uw aanvraag kunt u dat onderaan deze pagina zetten.

GROEPSAANVRAAG

Bij ons heeft u ook de mogelijkheid om een groepsaanvraag in te dienen. Dit houdt in dat u meerdere mensen kunt toevoegen, en hiervoor een formulier kunt invullen. U dient dan wel de gegevens in te vullen van de hoofdaanvrager. De gegevens van de hoofdaanvragen worden gebruikt voor eventuele correspondentie. Wanneer u alle personen heeft toegevoegd, betaald u achteraf in een keer voor alle personen. U kunt alle personen achteraf ook weer individueel opvragen. Houd er wel rekening mee dat elke persoon van een groepsaanvraag een formulier dient in te vullen, ook kinderen.

Een ETA formulier invullen

Het is van belang dat u alle gegevens zo goed mogelijk invult en overneemt vanuit uw paspoort. Controleer uw gegevens ook goed voordat u ze verzend. Achteraf kunnen deze gegevens niet meer gewijzigd worden en zal er een nieuwe aanvraag ingediend moeten worden op uw eigen kosten.

Voornaam: Neem uw naam over zoals deze in het paspoort staat. Wanneer u meerdere voornamen heeft kunt u deze hier ook invullen en deze onderscheiden door middel van een spatie. Schrijf uw voornaam (of voornamen) voluit en gebruik geen initialen.

Achternaam: Wanneer u een getrouwde vrouw bent, vul hier dan alleen uw meisjesnaam in en niet uw getrouwde naam. Wanneer u meerdere achternamen heeft, onderscheid deze dan door middel van een spatie.

Het Nederlands paspoortnummer:Houd er rekening mee dat de letter ‘O’ niet voor komt in het Nederlandse paspoortnummer. Dit is dus altijd het cijfer ‘0’. Zorg er voor dat u uw paspoortnummer correct overneemt vanuit uw paspoort, dit is van groot belang! Wanneer deze niet met elkaar overeen komen, kan het zijn dat u de toegang in de VS wordt ontzegd. Het Nederlandse paspoortnummer bestaat uit 9 karakters en eindigt altijd met een cijfer. Het Belgische paspoortnummer bestaat altijd uit 2 letters gevolgd door 6 cijfers. Bijvoorbeeld: AB123456.

Land afgifte paspoort:U dient hier het land in te vullen waarvan u staatsburger bent. Wanneer uw paspoort bijvoorbeeld in Duitsland is afgegeven, maar het is een Nederlands paspoort welke is afgegeven door een Nederlandse Ambassade in Duitsland dan moet u bij land van afgifte dus Nederland invullen en niet Duitsland.

Tweede Nationaliteit: Wanneer u naast uw huidige nationaliteit nog een tweede nationaliteit heeft, dient u de vraag met ja te beantwoorden. Hierna krijgt u de vraag wat het land van afgifte is, hier vult u dan het land in van uw tweede nationaliteit.

Werkgeversgegevens: U kunt kiezen uit verschillende sectoren. Het kan zijn dat uw functie er net niet tussen staat, kies dan voor de functie die er het meest op aan sluit. Hier kunt u ook aangeven of u werkloos of student bent.

De ETA

Na het betalen en verzenden van uw ETA aanvraagformulier ontvangt u gewoonlijk binnen enkele uren uw officiële ETA op de mail. Echter het Canadese CIC mag er 72 uur over doen om tot een beslissing te komen. Wanneer dit bij u het geval is, stuurt het Canadese CIC u een e-mail met hierin de volgende stappen die u dient te ondernemen. Wij adviseren u om uw goedgekeurde ETA uit te printen en mee te nemen tijdens uw reis. De ETA is digitaal gekoppeld aan uw paspoort en wordt van uw paspoort afgelezen bij de douane. Wanneer u de ETA uitgeprint bij u draagt, heeft u altijd nog het bewijs dat u deze heeft aangevraagd mochten er problemen zijn met uw paspoort.

Wij passen ons online aanvraagformulier aan op het aanvraagformulier van het Canadese CIC. Dus wanneer zij wijzigingen doorvoeren aan hun aanvraagformulier, zullen wij dit ook doen. Zo kunt u er altijd vanuit gaan dat ons formulier up to date is.

Op de ETA staat het ETA nummer vermeldt. Dit nummer kunt u gebruiken om uw ETA opnieuw op te vragen gedurende de geldigheidsperiode. De geldigheidsdatum kunt u bovenaan de reistoestemming vinden.

Dit is een Voorbeeld van een ETA:

voorbeeld-eta-reistoestemming