28 juli 2019
Terug

VN zegt dat het plan van Canada om Wood Buffalo National Park te redden niet voldoende is

Wood Buffalo National Park, het enorme noordelijke park, loopt het risico om op de lijst ‘ World Heritage in Danger’ terecht te komen. Wood Buffalo strekt zich uit over de grens tussen Northwest Territories en Alberta en is een van de grootste zoetwaterdelta’s ter wereld. “Aanzienlijke inspanningen zijn nodig om de negatieve trends om te keren in een tijd waarin de klimaatverandering in combinatie met industriële ontwikkelingen en hulpbronnenextractie steeds sterker worden”  zegt iemand van UNESCO welke de lijst van de VN’s ‘World Heritage Sites’ beheert.

Verslechtering 


Verdere verslechtering “zou uiteindelijk kunnen leiden tot de inscriptie van het onroerend goed op de lijst van ‘World Heritage in Danger.’ Wood Buffalo, welke zich uitstrekt over de grens tussen Alberta en Northwest Territories wat een van de grootste zoetwaterdelta’s is van de hele wereld, en tevens broedplaats voor miljoenen trekvogels uit vier continentale vliegroutes.
 
Met bijna 45.000 vierkante kilometer aan graslanden, wetlands en waterwagen is het de enige broedplaats ter wereld voor de met uitsterven bedreigde kraanvogels en het is de thuisbasis van de grootste kudde vrij loslopende ‘wood buffalo’s’. 
Helaas is het gebied al decennia lang aan het verslechteren. In 2014 heeft de Nikisew Cree de UNESCO gevraagd om het park te onderzoeken en om na te gaan of het nog steeds ‘Werelderfgoed’ waardig is.

UNESCO


Het UNESCO rapport bracht Ottawa ertoe om een onderzoek van 561 pagina’s uit te zetten waaruit is gebleken dat 15 van de 17 maatregelen voor ecologische gezondheid afnamen. De effecten, van lage waterstromen tot ingeperkt inheems gebruik, komen grotendeels voort uit veranderingen in rivieren welke veroorzaakt zijn door de klimaatverandering, dammen in British Columbia en de industrie in Alberta. 

 

Overstromingen

Canada heeft oplossingen geopperd zoals kunstmatig geïnduceerde voorjaarsoverstromingen en andere waterstromen. Ottowa beloofd zorgvuldigere milieubeoordelingen van de nabijgelegen ontwikkeling en betere overleg met de lokale inheemse bevolking.
Sinds dat rapport heeft Alberta een reeks wildland gebieden gecreëerd rond het grootste deel van het park als bufferzone.

Het VN ontwerp besluit prijst deze maatregelen, inclusief de controversiële Bill C-69 over milieu beoordeling. Echter, Canada heeft niet geantwoord op de bezorgdheid over B.C. Hydro’s Site C dam, zegt UNESCO. UNESCO wijst er tevens op dat de hedendaagse ontwikkeling van oliezanden stroomopwaarts van het park erg zorgwekkend is. 

Rapport

In het rapport wordt ook gesproken over dat de Teck Frontier’s oliezanden mijn de ontwikkelingen dichterbij het park gebracht zou moeten worden. Ook wil het een beoordeling over de falingsrisico’s van oliezanden afvalvijvers.

 Parks Canada heeft meer dan $27,5 miljoen toegezegd gedurende vijf jaar om het federale plan te ondersteunen. Maar, UNESCO heeft aangegeven dat dit niet genoeg zal zijn. “Er zal waarschijnlijk meer geld nodig zijn gezien de omvang van het onroerend goed en de complexiteit van de problemen,” aldus UNESCO.

Canadian Parks and Wilderness Society

 

Kecia Kerr van Canadian Parks and Wilderness Society zegt dat de beslissing van UNESCO zeer serieus genomen moet worden. “Het is een serieuze toon en het is een waarschuwing,” aldus Kerr. “Het is absoluut geen echte voorbijgaande rang.” Het stoppen van de achteruitgang van het park zal krachtige maatregelen vergen, zegt ze.

 “De voortzetting van het toevoegen van een kleine impact hier en daar, heeft het park al overweldigd. Het zal een aantal moeilijke beslissingen vereisen en in feite nee zeggen tegen sommige andere projecten.”

Momenteel zijn er 33 landen met onroerend goed op de lijst van sites welke in gevaar verkeren. Hoewel het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten elk één site op deze lijst hebben staan zijn alle overige bijna allemaal van Afrika, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten.
UNESCO neemt de eindbeslissing over het ontwerpbesluit over de reactie van Canada tijdens de volgende reeks vergaderingen welke aan het einde van juni begint.