26 maart 2020
Terug

Reizen naar Canada en het Coronavirus

Update 14 september: Helaas gelden er nog steeds restricties voor het reizen naar Canada. Voor Canada geldt momenteel code oranje. Dit betekent dat u alleen naar Canada kunt reizen indien strict noodzakelijk. Directe familieleden van een Canadees staatsburger of permanent inwoner, aircrew en diplomaten mogen nog wel naar Canada reizen. Echter, om hiervoor in aanmerking te komen dient u te kunnen bewijzen dat u dit bent, en u dient op zijn minst 15 dagen te blijven. Ook dit laatste moet u kunnen aantonen. Helaas is er nog geen einddatum bekend van dit inreisverbod naar Canada.


Andere nationaliteiten komen alleen in aanmerking voor het reizen naar Canada wanneer zij: 


- Niet met recreatieve of toeristische doeleinden reizen naar Canada, de reis moet dus noodzakelijk zijn,
- Direct vanuit de VS naar Canada vliegten
- Zijn vrijgesteld van de reisbeperkingen

Thuis komen 

Wanneer u als Nederlander in aanmerking komt om naar Canada te reizen hoeft u bij terugkomst niet in thuisquarantaine te gaan. In Canada is geen verhoogd risico op toename van besmettingen voor Nederland. Voordat u aan boord gaat om naar Nederland terug te vliegen dient u wel in het bezit te zijn van een gezondheidsverklaring. Dit formulier ontvangt u van de vliegmaatschappij, zonder dit formulier kunt u niet vliegen. U moet dit formulier bij u houden en kunnen tonen bij aankomst op schiphol wanneer hier om gevraagd wordt.

eTA aanvragen is nog steeds mogelijk

Het is nog steeds mogelijk om via onze website een eTA aan te vragen. Deze worden ook nog steeds toegekend door de Canadese overheid. Alleen wanneer u de regels omtrent de maatregelen van COVID-19 overtreedt kunt u worden geweigerd en wordt uw eTA ingetrokken. Een eTA is nog steeds vijf jaar geldig, tenzij uw paspoort in deze geldigheidsperiode verloopt. Wanneer dit het geval is komt uw eTA automatisch te vervallen. 

Maatregelen COVID-19 voor reizen naar Canada

Alleen Canadese staatsburgers en permanente inwoners en enkele buitenlanders die vanuit Amerika reizen en die ten minste 14 dagen in de VS zijn geweest en asymptomatisch zijn, kunnen op dit moment Canada binnenkomen per vliegtuig. Canada weigert momenteel het instappen aan alle buitenlanders, tenzij ze zijn vrijgesteld, op vluchten naar Canada vanuit alle landen. Door deze maatregel te treffen hopen ze hiermee de introductie en verspreiding van het Corona virus te vertragen en te voorkomen. 

Wanneer word je alsnog geweigerd

Canada weigert ook instappen aan een vreemdeling die uit de VS komt en die de afgelopen 14 dagen buiten Canada of Amerika heeft gewoond, tenzij deze vreemdeling is vrijgesteld.
Als een Canadees staatsburger, permanent inwoner, of geregistreerd persoon onder de Canadese wet, beschermde persoon of vrijgestelde persoon symptomen vertoont, mogen zij niet per vliegtuig naar Canada reizen. Zij zullen echter Canada binnenkomen via een landgrens en zullen zichzelf daarna 14 dagen moeten isoleren.

Familieleden in Canada

In het voorlopige bevel om te voorkomen dat bepaalde personen aan boord van vluchten naar Canada gaan vanwege COVID-19, betekent een direct familielid met betrekking tot een persoon;
A. Een echtgenoot/echtgenote of de persoon waarmee u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan;
B. Een ten laste komend kind van de persoon of van de partner van de burgerlijke wet;
C. Een ten laste komend kind van een ten laste komend kind als bedoeld onder B;
D. De ouder of stiefouder van de persoon of van de partner;
E. De voogd of tutor van de persoon.

Bij terugkomst in Canada:

Er zal u gevraagd worden of u hoest, ademhalingsmoeilijkheden of koorts heeft. Heeft u een van deze symptomen, dan krijgt u instructies van de stappen die u dient te nemen. Heeft u geen van deze symptomen, wordt u gevraagd het volgende te doen;

? Isoleer uzelf gedurende 14 dagen na uw terugkeer in Canada. Sommige provincies en territoria hebben mogelijk specifieke aanbevelingen voor bepaalde groepen zoals gezondheidswerkers. Zelf isolatie betekent: o Blijf thuis en houd afstand van anderen;

o Ontvang geen bezoek, vooral oudere volwassenen of mensen met medische aandoeningen welke een hoger risico lopen op het ontwikkelen van ernstige ziekte;
o Controleer uw gezondheid op hoesten, koorts of ademhalingsmoeilijkheden;
o Was uw handen gedurende 20 seconden met zeep en warm water af of gebruik een hand desinfecterend middel op alcoholbasis als er geen zeep en water voorhanden zijn;
o Nies en hoest in je elleboog.

Wat te doen als u binnen 14 dagen hoest, koorts of ademhalingsproblemen krijgt: ? Blijf jezelf isoleren van anderen ? Bel onmiddellijk een zorgverlener of volksgezondheidsinstantie en: o Beschrijf uw symptomen en reisgeschiedenis o Volg hun instructies zorgvuldig

Vrijstellingen

De voortdurende wereldwijde beweging van goederen en mensen, en de voortdurende levering van essentiële diensten zullen belangrijk zijn voor de reactie van Canada op COVID-19. Daarom moet aan werknemers die essentieel zijn voor het verkeer van goederen en mensen een vrijstelling van het verzoek tot zelfisolatie gedurende 14 dagen worden verleend. Deze vrijstelling is bijvoorbeeld van toepassing op:

? Gezonde werknemers in de handel en transportsector wie belangrijk zijn voor het vervoer van goederen en mensen over de grens zoals vrachtwagenchauffeurs en bemanning in vliegtuigen, treinen of zeeschepen die de grens oversteken. 

?Gezonde mensen die de grens over moeten om te gaan werken, inclusief zorgverleners en kritieke infrastructuurwerkers.
Werknemers in deze sectoren moeten:
? Twee meter afstand houden van anderen,
? Zichzelf goed controleren op symptomen en zodra ze symptomen hebben zichzelf isoleren.

Het wordt aanbevolen dat werkgevers in deze sectoren hun personeel dagelijks actief controleren op Corona verschijnselen (koorts, hoesten of kortademigheid). Houd er rekening mee dat lokale volksgezondheidsinstanties op de bestemming van de werknemers in Canada mogelijk specifieke vereisten hebben bijvoorbeeld; voor degenen die in de gezondheidszorg werken en anderen die nauw in contact komen met risicogroepen voor COVID-19.

Nederlanders in Canada

De Rijksoverheid geeft aan dat het niet nodig is om meteen vanuit Canada terug te keren naar Nederland. U doet er wel verstandig aan om de volgende maatregelen te hanteren:
? Houd 1,5 meter afstand van anderen;
? Vermijd fysiek contact met anderen;
? Was uw handig regelmatig met zeep en warm water;
? Hoest en nies in uw elleboog;
? Raak zo weinig mogelijk uw gezicht aan.
Canadezen buiten Canada
Canadezen die zich buiten Canada bevinden dienen zelfs uit te zoeken welke opties zij hebben om terug te keren naar Canada en zij moeten overwegen om eerder terug te keren dan gepland is wanneer de opties voor een terugreis bemoeilijkt wordt.

Mag ik met een goedgekeurd visum of PR card wel naar Canada?

Vreemdelingen die zijn goedgekeurd voor een permanent verblijf voordat de reisbeperkingen op 16 maart 2020 werden aangekondigd, maar nog niet zijn geland in Canada, die mogen nog wel naar Canada reizen. Is uw permanente verblijf na 16 maart goedgekeurd, dan dient u te wachten totdat de Canadese overheid aankondigt wanneer u mag reizen. Met een visum of een eTA mag u voorlopen niet reizen als u niet onder een van de uitzonderingen valt.

eTA aanvragen voor Canada

Het is nog steeds mogelijk om een eTA voor Canada aan te vragen. Zeker gezien deze vijf jaar geldig is. Dus ook wanneer uw huidige eTA verlopen is, of bijna verloopt, kunt u gewoon weer een nieuwe aanvragen. Aanvragen worden ook nog steeds toegekend. Ook de toekenning van uw aanvraag verloopt niet trager dan voorheen.