03 maart 2017
Terug

Na 130 jaar bizons terug in Banff National Park

Vele jaren geleden liepen er maar liefst 30.000 bizons rond in het oudste beschermde nationale park van Canada (Banff National park te Alberta). De bizons waren heel belangrijk voor de indianen. Zo kwamen ze namelijk aan kleding, voedsel en bescherming. Doordat er veel op ze gejaagd werd door blanke veroveraars raakte dit dier bijna uitgestorven. Tegenwoordig is het een beschermde diersoort.

 

130 jaar geleden


130 jaar geleden liepen er voor het laatst bizons in Banff National Park. Om de natuur weer terug te krijgen zoals deze er 100 jaar geleden uitzag, zijn er 16 bizons uitgezet in het park. Ze zijn in scheepscontainers per vrachtwagen vervoerd. Daarna werden de containers per helikopter naar een afgesloten weide gebracht. De bizons zijn grootgebracht in een beschermde kudde. Het zou voornamelijk gaan om drachtige twee jaar oude bizons. Ze worden de komende 16 maanden in de gaten gehouden middels zendertjes die gevestigd zijn op de hoorns. Zo kunnen ze altijd getraceerd worden. Na die 16 maanden hoeven ze niet meer in het afgesloten deel te verblijven, daarna worden ze losgelaten in een ander deel van het park.

150 jaar


Dit jaar is Canada 150 jaar, en dus is dit een prachtig cadeau. "Dit is een historisch moment en een prachtige manier om stil te staan bij de honderdvijftigste verjaardag van Canada", aldus Catherine McKenna (minister van Milieu en Klimaatverandering). "De bizon is niet alleen een icoon van Canada, maar ook een integraal deel van het leven van de inheemse bevolking. Door bizons terug te brengen naar Banff National Park nemen we een belangrijke stap in het herstellen van het ecosysteem in Canadese parken, zodat Canadezen en bezoekers zich weer verbonden kunnen voelen met het verhaal achter deze iconische dieren,”

Een belangrijke dag


"Dit is een belangrijke dag voor Banff National Park. Het is een belangrijke dag voor Canada en eerlijk gezegd is het een belangrijke dag voor wildbehoud in de geschiedenis van Noord-Amerika," aldus curator van het historisch museum Eleanor Luxton in Banff; Harvey Locke. Karten Heuer heeft aan het project meegewerkt als adviseur. Hij geeft aan dit een enorme opluchting te vinden dat de bizons eindelijk aangekomen zijn in het park.

Bijna uitgestorven


"Met de terugkeer van de wilde bizons maken we de onrechtvaardigheid uit de negentiende eeuw goed toen we wilde bizons als een diersoort bijna volledig uitroeiden. Banff Park zorgde er honderd jaar geleden voor dat de diersoort niet zou uitsterven en vandaag is het park betrokken bij het herstel van de diersoort als een deel van het landschap, als wilde dieren. Dat is erg opwindend" aldus Locke. "Ik denk dat de uitdagingen voor deze kudde niet zo groot zijn, want we weten uit archeologische vondsten dat er meer dan 10.000 jaar bizons leefden in dit park. Ik denk dat dit heel erg goed zal verlopen, want het is een inheemse soort in zijn natuurlijke omgeving."

Niet zo enthousiast


De boeren in de buurt zijn niet zo blij met de komst bizons. Zij maken zich zorgen over hun vee. Ze zijn bang dat de bizons komen te ontsnappen en het vee iets aan zullen doen of ziektes verspreiden. Uiteraard worden de bizons niet zomaar vrijgelaten zonder gedegen onderzoek. Dit onderzoek heeft in totaal vijf jaar geduurd. Daarbij worden de bizons in de gaten gehouden middels de zendertjes.