31 oktober 2016
Terug

Handelsverdrag CETA is ondertekend

Het was nog maar de vraag over het vrijhandelsverdrag donderdag 27 oktober alsnog ondertekend zou gaan worden. Maar de EU en Canada bleven positief en dat heeft zijn vruchten afgeworpen want België heeft alsnog een akkoord afgegeven voor het handelsverdrag met Canada.

Wallonië 

De reden waarom Wallonië zich bleef verzetten is vanwege het arbitragesysteem in CETA. Zij zijn namelijk van mening dat de Canadese multinationals hier nog wel eens misbruik van zouden kunnen maken. De Arbitrage is in eerste instantie bedoeld om investeringen te beschermen tegen onbetrouwbare overheden. Hiermee worden geschillen tussen de nationale overheden en bedrijven bepaald zonder dat een rechtbank hier zich in mengt. Inmiddels is deze investeringsbescherming al enorm op de schop gegaan omdat er teveel klachten over waren.

De Walen hebben aangegeven meer garanties te willen over de arbtitragerechtbanken die zich over investeringsconflicten moeten buigen maar ook over de import van landbouwproducten. Aan deze punten van kritiek wordt tegemoetgekomen in een verklaring welke aan hert verdrag gehecht is.

Ultimatum 

EU president Donald Tusk wilde eigenlijk niet langer afwachten dus stelde hij België een ultimatum. Deze hield in dat er afgelopen maandag een besluit genomen zou moeten worden over CETA. België is namelijk de enige die nog geen goedkeuring had afgegeven, de overige 27 lidstaten van de EU al wel.

Goed nieuws 

Fenedex (exportvereniging) en EVO (ondernemersvereniging) geven als reactie dat het goed nieuws is voor Nederland dat het handelsverdrag uiteindelijk toch goed gekeurd is. Beide geven aan dat dit verdrag met Canada er voor zal gaan zorgen dat de export en logistiek vergemakkelijkt . “Het is goed voor de handel en productie in Nederland” aldus Fenedex en EVO. Ze denken dat het Nederland zo’n 1,2 miljard euro kan gaan opleveren. Door dit verdrag wordt het voor de Nederlandse kaasexporteurs mogelijk om meer kaas te exporteren naar Canada. Zonder dit verdrag moeten zij zich namelijk aan een limiet houden. Ook zullen de importtarieven bijna in zijn geheel verdwijnen.

Hoe nu verder 

Wat er nu eerst gaan gebeuren is dat de ambassadeurs van de andere 27 EU-lidstaten zich gaan concentreren op de teksten. Het Belgische federale parlement en de parlementen van de deelstaten hebben hierna nog tot vrijdagnacht 12 uur de tijd om een akkoord af te geven. Wanneer dit gebeurd is kan er door de EU en Canada getekend worden. Er wordt overigens pas contact opgenomen met de Canadese premier Justin Trudeau wanneer alles afgerond is.

Stephane Dion (Canadese minister van Buitenlandse Zaken) is vrij positief en gaat er vanuit dat er uiteindelijk wel getekend gaat worden. ''We hopen dat de Europeanen er onderling uit zijn, want Canada is klaar om te tekenen. Als dit nieuws werkelijkheid wordt, is het uitstekend nieuws'', aldus Stephane Dion.

CETA treedt pas in werking wanneer alle nationale en regionale parlementen het handelsverdrag hebben geratificeerd. 

Voors en tegens 

Voorstanders geven aan dat de verdragen juist voor een economische groei zouden moeten zorgen en daarmee ook nieuwe banen creëren. Echter, de tegenstanders denken dat het de normen voor voedselveiligheid en milieu naar beneden zal halen. Ook zou dit tot meer werkloosheid leiden en zou het de rechten van de werknemer aantasten.

Greenpeace

Greenpeace is het absoluut niet eens met dit verdrag. ''De bezwaren van een grote groep politici, burgers en maatschappelijke organisaties in heel Europa blijven bestaan'' aldus een woordvoerder van Greenpeace. Zij roepen het Europees Parlement en de Tweede Kamer dan ook op om het handelsverdrag niet te ratificeren.