07 maart 2017
Terug

Grensbewaking van Canada wordt niet verscherpt

De Canadese overheid heeft aangegeven de grensbewaking niet te verscherpen om illegale migranten die vanuit Amerika, Canada in willen komen tegen te houden.


Uitzetten

Trump heeft duidelijk gemaakt dat hij immigranten die niet in het bezit zijn van een verblijfsvergunning uit zal zetten. Sinds hij dit bekend heeft gemaakt hebben honderden asielzoekers ter nauwernood getracht de grens van Canada over te steken in de hoop er te mogen verblijven. Dit heeft alles te maken met de uitspraak van Trump: “Aan hen die vluchten voor vervolging, terreur en oorlog: de Canadezen zullen jullie verwelkomen, ongeacht je geloof. Diversiteit is onze kracht”. Het zou nu voornamelijk gaan om immigranten uit het Midden-Oosten en Afrika. 

 

Noodgebouw

Er is inmiddels een noodgebouw geplaatst in Emerson door de grenspolitie om het verwerken van de gegevens van de asielzoekers te vergemakkelijken. Hierdoor hoeven deze mensen minder lang te wachten en kunnen ze alle administratieve zaken meteen afhandelen.

 

Minister van Veiligheid

Ralph Goodale, minister van Veiligheid, zei dat de Canadese grens hier nog geen hinder van ondervindt en er dus nog geen maatregelen getroffen hoeven worden. Deze grens is de langste open grens ter wereld. 

 

Justin Trudeau

Normaal gesproken komen er maar weinig migranten naar Canada. Het is dus zeer ongebruikelijk dat er in een korte tijd zoveel migranten bij Canada hebben aangeklopt. Wat betekent dat dit een politiek risico met zich meebrengt voor Justin Trudeau die druk kan verwachten van twee kanten. De ene helft is voor het opvangen van de migranten en de andere helft is bang voor de onveiligheid die ze wellicht binnenhalen. 

 

Ralph Goodale

''We zijn ermee bezig en zullen op de juiste manier omgaan met de extra honderden die illegaal de grens passeren'' aldus de minister van Veiligheid. ''Maar per dag gaat het totale grensverkeer, in beide richtingen, over 400.000 mensen en goederen met een handelswaarde van 2,5 miljard Canadese dollar. Het is van cruciaal belang ervoor te zorgen dat het scherp en veilig verloopt en tegelijkertijd efficiënt en snel.