Terug naar de aanvraag

Privacyverklaring etacanada-aanvragen.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 
Evisa application services kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Evisa application services, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een ETA aanvraagformulier op de website www.etacanada-aanvragen.nl aan Evisa application services verstrekt. Evisa application services kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

 1. Uw NAW gegevens
 2. Uw Paspoortgegevens
 3. Uw e-mailadres en telefoonnummer
 4. Uw werkgevergegevens
 5. Uw achtergrondgegevens
 6. Gegevens over uw activiteiten op onze website
 7. Internetbrowser en apparaat type
 8. Bankrekeningnummer

WAAROM EVISA APPLICATION SERVICES GEGEVENS NODIG HEEFT 
Evisa application services kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het indienen en verwerken van uw ETA aanvraag bij Citizenship and Immigration Canada. Daarnaast kan Evisa application services uw persoonsgegevens verwerken om telefonisch, per email of per post contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt of als dit in het belang is voor een goede afwikkeling van uw ETA aanvraag.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@etacanada-aanvragen.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG EVISA APPLICATION SERVICES PERSOONSGEGEVENS VERWERKT
Evisa application services verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 1. Het afhandelen van uw betaling
 2. Het indienen van uw ETA aanvraag
 3. Evisa application services analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

HOE LANG EVISA APPLICATION SERVICES GEGEVENS BEWAART 
Uw NAW gegevens en factuurgegevens worden 7 jaar bewaard voor de klantenadministratie van Evisa application services. Het officiële aanvraagnummer van uw afgegeven ETA welke wordt afgegeven door het Canadese CIC houdt Evisa Application Services gedurende de geldigheid van uw ETA verklaring in bewaring, dat wil zeggen tot 5 jaar vanaf de datum van goedkeuring, of wanneer het paspoort waarmee de ETA aanvraag is ingediend eerder vervalt dan zal het aanvraagnummer op dat moment automatisch verwijderd worden uit het systeem van Evisa application services.

DELEN MET ANDEREN
Uw gegevens zullen door Evisa application services uitsluitend gebruikt worden voor de ETA aanvraagprocedure en zal niet verder verspreid worden aan derden of gebruikt worden voor andere doeleinden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Evisa application services blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Evisa application services uw persoonsgegevens aan het Canadese CIC indien u uw gegevens heeft verstrekt met het doel een ETA te verkrijgen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@etacanada-aanvragen.nl of u kunt uw verzoek telefonisch indienen via het telefoonnummer 0529-712078. Evisa application Services zal zo snel mogelijk, maar binnen vijf werkdagen, op uw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Evisa application services wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

GOOGLE ANALYTICS
Evisa application services maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe gebruikers bij ons terecht zijn gekomen. Deze gegevens gebruiken wij om de website te verbeteren en/of te optimaliseren. Dit cookie komt van google. Er is een bewerkersovereenkomst afgesloten en de gegevens worden anoniem verwerkt. De gebruikers- en gebeurtenisgegevens worden automatisch na 50 maanden verwijderd van de Google Analytics servers.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Evisa application services te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 
Evisa application services heeft hier geen invloed op. Evisa application services heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Door gebruik te maken van www.etacanada-aanvragen.nl geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

COOKIEBELEID
Evisa application services gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Evisa application services gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookies accepteren
Als je onze sites in volledig wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.

Cookies verwijderen of uitschakelen
Je kunt onze cookies evt. uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat onze website niet optimaal werkt. Via onderstaande linkjes wordt toegelicht hoe je cookies kunt uitschakelen:

Functionele cookies

CMS
Wij maken gebruik van een CMS om de website te beheren en up-to-date te houden. Hiervoor worden een aantal cookies geplaats om zo een goed werkende website te garanderen.
Deze cookie(s) komen van onze website zelf en worden na maximaal 1 jaar verwijderd.

BEVEILIGEN 
Evisa Application Services neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Evisa application services maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Er wordt gebruik gemaakt van Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. Evisa application services heeft de beveiliging van haar website uitbesteedt aan een professioneel internetbedrijf: Expedient BV. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Evisa application services verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met  Evisa application services op via info@etacanada-aanvragen.nl of via het telefoonnummer (0)548 700975. www.etacanada-aanvragen.nl is een website van Evisa application services. Evisa application services is als volgt te bereiken: 

Postadres: 

Evisa B.V.

Energiestraat 16

7442 DA Nijverdal

Nederland

Inschrijvingsnummer KvK: 71970134

Telefoon: 0031 (0)548 700975

E-mailadres: info@etacanada-aanvragen.nl